موضوعات = تکنولوژی مواد غذایی
اثر فراوری بر آلرژن‌های موادغذایی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 55-76

10.22069/fppj.2023.21277.1754

جعفر میلانی؛ محدثه سادات موسوی حسینی


تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر برخی ویژگی‌های ماست چکیده تهیه ‌شده از مخلوط شیر گاو و گاومیش

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-34

10.22069/ejfpp.2022.19609.1681

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ الناز صفاری سامانی


اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و استونی برگ زیتون بر ماندگاری روغن سویا

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 33-47

10.22069/ejfpp.2019.13219.1428

حسین جلالی؛ سیدحمیدرضا ضیاءالحق؛ عبدالرضا محمدی نافچی؛ محمد کاظمی الموتی


اثر پوششهای خوراکی لیپیدی و دمای نگهداری بر کیفیت خرما

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2019.12067.1380

اعظم ایوبی؛ حامد کاظمی؛ اعظم اعرابی


بررسی ویژگیهای کیفی و ماندگاری بستنی‌خشک نگهداری شده در دماهای مختلف

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 45-61

10.22069/ejfpp.2019.10452.1319

جواد حصاری؛ نگار راوش؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید عباس رافت


تاثیر صمغ گزانتان و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های شربت خاکشیرفراسودمند

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 63-80

10.22069/ejfpp.2019.13231.1430

محمد حجتی؛ سعید جعفری؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ محمد نوشاد


اثر شدت هیدرولیز بر خواص کاربردی پروتئین هیدرولیز شده ماهی پنجزاری بالهنارنجی (Leiognathus bindus

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 137-149

10.22069/ejfpp.2019.12119.1382

زینب رمضانی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ سید فخرالدین حسینی


ریز پوشانی کوآنزیم Q10 با روش توده ای شدن مرکب

دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-16

10.22069/ejfpp.2018.9939.1302

نادیا احمدی؛ علی نصیرپور؛ محمود شیخ زین الدین؛ جواد کرامت


اثر افزودن اسیدهای آمینه آزاد کازئینی بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر فتای فراپالایشی

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-16

10.22069/ejfpp.2018.10354.1317

راحله نژاد رزمجوی اخگر؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد دمیرچی


ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست سین‌بیوتیک به روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 33-50

10.22069/ejfpp.2018.9881.1298

تهمینه نیکبخت کشکولی؛ حسین جوینده؛ سعید تهموزی دیده بان


تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-36

10.22069/ejfpp.2017.9362.1272

زهرا حسن نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی خیابانی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ هانیه رسولی پیروزیان


ارزیابی تغیرات رنگ آب نارنج طی فراوری حرارتی

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-24

10.22069/ejfpp.2017.6486.1114

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ ابراهیم اسماعیل زاده


بررسی اثر غلظت ساکارز بر خصوصیات رئولوژی ژل آب انار بر پایه ژلاتین/Ƙ-کاراگینان

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 107-122

10.22069/ejfpp.2017.7218.1148

ثمر صحرایی؛ علی معتمدزادگان؛ وحیده سرابی اقدم


تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-16

جواد حصاری؛ فهیمه بابایی؛ صفر فرج نیا؛ سید عباس رافت؛ بهرام فتحی اچاچلویی