فرایند پذیرش مقالات

  • ثبت نام کاربر: جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید. گزینه مربوطه در منوی بالای صفحه قرار دارد.

 

  •  شناسه کاربری و رمز عبور: جهت ارسال مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد، لذا در حفظ ایمیل ارسالی سامانه کوشا باشد. شناسه کاربری ایمیل نویسنده باشد. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، گزینه "ورود به سامانه" در بالای صفحه را انتخاب کنید و روی گزینه "رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!" کلیک کنید. چنانچه موفق یه دریافت رمز عبور جدید نشدید، با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید. درضمن پس از ورود به سامانه می توانید در صفحه شخصی بخش ویرایش، کلمه عبور مورد نظر خود را درج نمایید.

 

  •  نحوه بارگذاری مقاله در سامانه: روی گزینه "ارسال مقاله"بالای صفحه کلیک کنید. مقاله به صورت فایل اصلی بارگذاری شود و شامل تمامی بخش های مختلف مقاله (چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، جداول، پیشنهادها، نتیجه گیری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی) باشد. لطفا دقت بفرمایید شکل ها و جدول ها حتما داخل متن مقاله درج گردد. در متن مقاله هر جا به شکل و یا جدولی اشاره شد، شکل و یا جدول مربوطه بلافاصله پس از اتمام پاراگراف درج گردد. در چکیده فارسی و انگلیسی و نیز نام فایل اصلی، مشخصات و نام نویسندگان درج نگردد. بخش تشکر و قدردانی در بررسی اولیه درج نگردد. نام فایل اصلی، عنوان انگلیسی مقاله باشد.

 پیش از بارگذاری فایل دقت فرمایید:

     دقیقاً یک فایل از نوع «متن اصلی مقاله» آپلود کنید. توجه کنید فایل اصلی مقاله، بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان الصاق شود.

    لطفاً فقط فایل‌هایی که نام انگلیسی دارند را آپلود نمایید. فایل‌هایی که نام آن‌ها فارسی باشد، داوری و پذیرفته نخواهند شد.

 

  • بررسی اولیه: مقاله پس از ارسال، ابتدا برای مدیر داخلی نشریه جهت بازبینی اولیه ارسال خواهد شد. تنظیم مقاله طبق فرمت موجود در سایت و همچنین مطالعه دقیق صفحه "راهنمای نویسنده" جهت رفع اشکالات احتمالی، به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است. مقاله پس از تایید کارشناس نشریه در بازبینی اولیه در وضعیت {در حال داوری} قرار می گیرد. در صورت تایید سردبیر، به کارتابل یکی از دبیران تخصصی نشریه و سپس برای داوران تعیین شده ارسال خواهد شد.

    هیچ فایلی خارج از سامانه کاربرد و اعتباری ندارد لذا از ارسال مقاله به ایمیل نشریه خودداری فرمایید.

 

  • نحوه پی گیری مقاله: در صورت عدم دریافت پاسخپس از گذشت یک و نیم ماه از تایید کارشناس و پذیرش اولیه مقاله،به آدرس  ذیل ایمیل ارسال نمایید.

Ejfpp.gorgan@gmail.com