اهداف و چشم انداز

اهداف چاپ نشریات

  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و فنی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و دست‎اندرکاران و علاقه­مندان در زمینه‌های مربوط به توسعۀ علم مواد غذایی به­صورت چندرشته­ای یا میان‌رشته‌ای.
  • کمک به برقراری ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و نیز پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و آگاهی از دستاوردهای نوین علمی.
  •  کمک به ترویج پژوهش و حل مسائل علمی و فنی در زنجیره مواد غذایی از ماده اولیه تا سطح عرضه.
  • کمک به توسعۀ اقتصادی کشور از طریق اعتلای دانش مبتنی بر تولید ثروت.