دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-131 
یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن

صفحه 1-17

سحرالسادات موسوی نسب؛ مرضیه موسوی نسب؛ غلامرضا مصباحی؛ جلال جمالیان؛ یحیی مقصودلو


جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از چال در استان گلستان

صفحه 131-148

براتعلی زارعی یام؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری