بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه ( Curcuma longa) به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی افزودنیهای غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

2 دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دراین پژوهش متغیرهای مستقل فراصوت شامل زمان صوت­دهی (1-15 دقیقه)، دمای فرایند (25-45 درجه سانتی‌گراد) و توان دستگاه فراصوت (10-100 درصد) در نظر گرفته ­شد. نتابج حاکی از آن بود که زمان صوت­دهی به صورت خطی (01/0>P) و نیز اثر متقابل زمان با توان دستگاه فراصوت (01/0>P) تاثیر معنی­داری بر استخراج کوکومین از پودر ریزوم زردچوبه داشت. به منظور بهینه­سازی اثر زمان صوت­دهی، دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت بر میزان استخراج کورکومین از روش سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل­ چند جمله­ای F2 به خوبی قادر به توصیف داده­ها بوده و به‌طور معنی­داری رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ را بیان می­کند. بهترین سطوح زمان صوت­دهی، دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت به‌ترتیب 8 دقیقه، 35 درجه سانتی‌گراد و 55 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization condition of extraction of curcumin from Curcuma longa with ultrasound waves by RSM

نویسندگان [English]

  • s b 1
  • safie khalilian 2
  • m kh 3
1
2
3
چکیده [English]

In this study, independent variables were time (1-15 min0, temperature (25-45) and power of ultrasound. Results showed that time of ultrasound was linear (P<0.01) and also effect of interaction time with power (P<0.05) affect on extraction of curcumin significantly. In order to optimization of time, temperature and power of ultrasound response surface central composite deign was used methodology. Results represented that 2F generated adequately explained the data variation and significantly represented the actual relationship between the independent variables and the response. In the optimum point, time, temperature and power of ultrasound levels were found to be 8 min, 35° C and 55 %, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Curcumin
  • Ultrasound
  • Optimization
  • Response Surface