دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-160 
تأثیر پودر عناب بهعنوان جایگزین ساکارز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی شکلات شیری کم کالری

صفحه 47-58

10.22069/ejfpp.2021.17580.1596

روح انگیز سپهری؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ فاطمه پورجاجی


بررسی ویژگی های ضد اکسایشی عصاره میوه عناب استخراجی به روش حرارت دهی مقاومتی در خامه قنادی

صفحه 95-118

10.22069/ejfpp.2021.18270.1632

راضیه جمالی فرد؛ مهرداد نیاکوثری؛ محمد هادی اسکندری؛ محمد تقی گلمکانی؛ مهران میراب زاده اردکانی