دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-170 
انتخاب بهترین مدل سینتیکی در خشک‌کردن قارچ دکمه‌ای توسط سامانه مادون‌قرمز

صفحه 129-138

10.22069/ejfpp.2021.8164.1203

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ امان محمد ضیائی فر