دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، آبان 1391 
کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو

صفحه 1-13

حامد حسینی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو


مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی

صفحه 15-35

وحیده سرابی اقدم؛ سید هاشم حسینی پرور؛ علی معتمدزادگان؛ لارا ماتیا مرینو


تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین

صفحه 65-79

محمدرضا کوشکی؛ صادق خوشگذران ابرس؛ غفار صفری؛ پالیز کوهی کمالی


بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه

صفحه 81-97

نیلوفر شریف؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ محمد علیزاده؛ محسن اسمعیلی