بررسی ارتباط تجمع فلز روی با میزان ترکیب شیمیایی عضله هشت گونه ماهی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز

2 کارشناسی ارشد شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز


عنوان مقاله [English]

The survey accumulation of Zinc with chemical compositions in muscle of eight fish species, Iran

نویسندگان [English]

  • A. A. 1
  • M. V. 2
1
2