دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-142 
بررسی ویژگی‌های امولسیون چند لایه حاوی روغن هسته انگور ریز پوشانی شده

صفحه 83-102

10.22069/fppj.2023.21400.1764

مرضیه سپیدنامه؛ علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سید محمد هاشم حسینی