دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1402 
امکان‌سنجی استفاده از ژل سدیم آلژینات جهت افزایش عمر نگهداری تاپ اشترودل

صفحه 23-41

10.22069/fppj.2023.21171.1745

مجید نوش کام؛ علیرضا رحمانیان؛ سید علی خوشبخت؛ سارا حسین پور؛ عذرا ولایتی


نقش پست بیوتیک ها در ارتقاء ایمنی غذایی

صفحه 75-108

10.22069/fppj.2023.21233.1751

امین عباسی؛ کیمیا دهقان سانج؛ علیرضا محمدی؛ سمانه مرادی؛ بنت الحسنی دهقان نیری؛ سارار بزاز؛ هدایت حسینی