دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-104 
تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن

صفحه 23-36

10.22069/ejfpp.2017.9362.1272

زهرا حسن نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی خیابانی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ هانیه رسولی پیروزیان


مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.)

صفحه 37-52

10.22069/ejfpp.2017.7699.1186

نرجس محمدی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علی اصغری؛ محمد قربانی؛ امان محمد ضیایی فر؛ حبیب اله میرزایی