دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-110 
بهینه یابی استخراج موسیلاژ دانه به با کمک امواج فراصوت و با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 17-31

10.22069/ejfpp.2018.9430.1276

آتنا دهقان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو


تشخیص سیب‌زمینی‌های سالم از ناسالم با استفاده از امواج میکروویو

صفحه 101-110

10.22069/ejfpp.2018.10200.1314

علی ملکی؛ محمد علی قضاوی؛ فرزاد مهدیه بروجنی؛ مهدی مرادی؛ نیلوفر باغ وردانی