دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین بر زنده مانی رده سلولی MCF-7 به روش آزمون MTT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22069/fppj.2023.20894.1731

احسان فیضی کریم آبادی؛ علیرضا صادقی؛ محمد قربانی؛ هدی شهیری طبرستانی؛ زهرا عطایی


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلمهای فعال خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی اسانسهای آویشن، پونه و مریم گلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22069/fppj.2023.21472.1768

محمدیار حسینی؛ حامد حسن زاده؛ پریا میری


ارزیابی ویژگی های امولسیون های دوگانه (W/O/W) تثبیت شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر – اینولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22069/fppj.2022.20752.1726

عادله محمدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری