دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی میزان افت ترکیبات تغذیه ای طی فرایند تولید ماست های تغلیظ شده سنتی تولوق و توربا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22069/ejfpp.2021.5670

جواد حصاری؛ کاظم علیرضالو؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ صفر فرج نیا


اثر فشار و مراحل هموژنیزاسیون بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک و پذیرش کلی ماست پروبیوتیک کم چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22069/ejfpp.2021.5671

رامونا مسعود؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ کیانوش خسروی دارانی خسروی دارانی


تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر برخی ویژگی‌های ماست چکیده تهیه ‌شده از مخلوط شیر گاو و گاومیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1400

10.22069/ejfpp.2022.19609.1681

حسین جوینده؛ Behrooz Alizadeh Behbahani؛ محمد نوشاد؛ الناز صفاری سامانی


اثر سامانه پیوسته فرآوری مایعات به روش مایکروویو بر خصوصیات کیفی آب پرتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22069/fppj.2022.17452.1590

محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سید مهدی جعفری؛ اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی خجسته پور


سنجش میزان باقیمانده نیترات در گوجه فرنگی و انار و محصولات آنها با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/fppj.2022.18234.1627

زهرا ارجائی؛ مینا مهرپور


مروری بر استفاده از نانوامولسیون‌ها در درون پوشانی ترکیبات زیست فعال: کاربرد آنها در غنی سازی و افزایش ماندگاری مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.22069/fppj.2022.19912.1699

حامد حسن زاده؛ بابک قنبرزاده؛ دنیا میناسیان


تولید نانوامولسیون های آب در روغن حاوی عصاره سیر و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ضد میکروبی و رهایش مواد فرار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejfpp.2022.19759.1691

حامد حسن زاده؛ محمد علیزاده خالدآباد