دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-115 
ریز پوشانی کوآنزیم Q10 با روش توده ای شدن مرکب

صفحه 1-16

10.22069/ejfpp.2018.9939.1302

نادیا احمدی؛ علی نصیرپور؛ محمود شیخ زین الدین؛ جواد کرامت


بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک برنج با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 99-116

10.22069/ejfpp.2018.12301.1390

حسینعلی شمس آبادی؛ عمر قرناسی غراوی1؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ عزت اله عسکری اصلی؛ منصور راسخ


بهینه‌سازی فرآیند تولید امولسیون‌های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترین با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 117-136

10.22069/ejfpp.2018.10705.1331

آزاده سلیمی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیایی فر