موضوعات = تکنولوژی مواد غذایی- سس ها و امولسیون ها - ویژگی های رئولوژیکی مواد غذایی
بررسی تأثیر عصاره مرزه و ترخون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و حسی سس مایونز

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-68

10.22069/fppj.2023.20866.1729

سید سهیل امیری؛ راحیل رضایی؛ مرجان رجب پور؛ رضا کاراژیان؛ جواد یوسفی


تولید امولسیون پیکرینگ پایدار با استفاده از ذرات هیبریدی متشکل از پلیمرهای زیستی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-124

10.22069/fppj.2022.20407.1708

صدیقه توسلی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ هدی شهیری طبرستانی


بهینه‌سازی فرآیند تولید امولسیون‌های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترین با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 117-136

10.22069/ejfpp.2018.10705.1331

آزاده سلیمی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیایی فر


بررسی قابلیت استفاده از ایزوله پروتئین سویا و صمغ کتیرا به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-84

محبوبه حیدری؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سهیل امیری عقدائی