کلیدواژه‌ها = ژلاتین
بررسی اثر غلظت ساکارز بر خصوصیات رئولوژی ژل آب انار بر پایه ژلاتین/Ƙ-کاراگینان

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 107-122

10.22069/ejfpp.2017.7218.1148

ثمر صحرایی؛ علی معتمدزادگان؛ وحیده سرابی اقدم