نویسنده = یحیی مقصودلو
تولید امولسیون پیکرینگ پایدار با استفاده از ذرات هیبریدی متشکل از پلیمرهای زیستی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-124

10.22069/fppj.2022.20407.1708

صدیقه توسلی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ هدی شهیری طبرستانی


بررسی تأثیر صمغ زانتان و آرد دانه چیا بر پایداری فیزیکی و خواص بافتی و رئولوژیکی پخشینه لبنی حاوی پودر سمنو

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-115

10.22069/ejfpp.2021.19613.1682

محبوبه کشیری؛ سعیده نوریان بهفر؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ هدی شهیری طبرستانی


اثر تیمار حرارتی-رطوبتی آرد برنج قهوه ای و افزودنی های طبیعی بر ویژگی‌های خمیر کیک منجمد بدون گلوتن

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 115-131

10.22069/ejfpp.2021.18885.1654

سحر اخوان مهدوی؛ مهران اعلمی؛ امان محمد ضیائی فر؛ یحیی مقصودلو


سنتز نانوالیاف کازئینات سدیم، کیتوزان و پلیوینیل الکل به روش الکتروریسی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2021.17034.1562

محسن اصغری قاجاری؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ محمد قربانی


بررسی سینتیک و مدلسازی خشک کردن رزماری (Rosmarinus officinalis ‌L.) با استفاده از مادون قرمز

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-160

10.22069/ejfpp.2021.16350.1534

سید سجاد حسینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب الله میرزایی؛ یحیی مقصودلو


بررسی تاثیر فرایند فراصوت بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کاربردی نشاسته یولاف

دوره 12، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 145-160

10.22069/ejfpp.2020.14426.1462

یحیی مقصودلو؛ سید رضا فلسفی؛ حدیث رستم آبادی


اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

دوره 11، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 157-166

10.22069/ejfpp.2020.12286.1389

عباس نمدی پور؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو؛ علیرضا صادقی


غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز موجود در آب هویج- کیوی طی فرایند حرارتی

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 103-116

10.22069/ejfpp.2019.10758.1334

صدف کنودان؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ سارا آقاجان زاده سورکی


کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو

دوره 4، شماره 1، آبان 1391، صفحه 1-13

حامد حسینی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو