کلیدواژه‌ها = خواص فیزیکوشیمیایی
سنتز نانوالیاف کازئینات سدیم، کیتوزان و پلیوینیل الکل به روش الکتروریسی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2021.17034.1562

محسن اصغری قاجاری؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ محمد قربانی


اثر فرایند تغلیظ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب گریپ فروت (Citrus paradise)

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 131-142

10.22069/ejfpp.2019.11424.1361

عبدالخالق گل کار؛ علی معتمدزادگان؛ مهدی پورشایگان؛ سارا مقصودی؛ حدیثه باقری