بررسی تأثیر دما و زمان فرآیند حرارت‌دهی آرد گندم بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of the temperature and time of flour heat treatment on the quality characteristics of sponge cake