موضوعات = مهندسی مواد غذایی - ویژگی های رئولوژی جامدات و مایعات
اثر فرایند تغلیظ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب گریپ فروت (Citrus paradise)

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 131-142

10.22069/ejfpp.2019.11424.1361

عبدالخالق گل کار؛ علی معتمدزادگان؛ مهدی پورشایگان؛ سارا مقصودی؛ حدیثه باقری


ویژگی های رئولوژیکی کیک اسفنجی بر پایه آرد برنج و جوانه گندم

دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 16-32

10.22069/ejfpp.2018.9895.1297

مهران اعلمی؛ مهشید رهبری؛ عبدالستار عوض صوفیان


بهینه یابی استخراج موسیلاژ دانه به با کمک امواج فراصوت و با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-31

10.22069/ejfpp.2018.9430.1276

آتنا دهقان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو


تأثیر صمغ زانتان و موسیلاژ دانه‌های اسفرزه و ریحان بر رفتار ویسکوالاستیک سس کچاپ

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 85-100

10.22069/ejfpp.2018.13445.1438

سمیرا شکیبا؛ مرتضی خمیری؛ سهیل امیری؛ راحیل رضایی