کلیدواژه‌ها = مالتودکسترین
بهینه‌سازی فرآیند تولید امولسیون‌های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترین با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 117-136

10.22069/ejfpp.2018.10705.1331

آزاده سلیمی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیایی فر