نویسنده = سید سهیل امیری
بررسی تأثیر عصاره مرزه و ترخون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و حسی سس مایونز

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-68

10.22069/fppj.2023.20866.1729

سید سهیل امیری؛ راحیل رضایی؛ مرجان رجب پور؛ رضا کاراژیان؛ جواد یوسفی


اثر کنسانتره پروتئین باقلا و صمغ زانتان بر ویژگی‌های خمیرابه و کیک برنج

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 111-124

10.22069/fppj.2022.20678.1724

شیوا شفیعی؛ مهران اعلمی؛ هدی شهیری طبرستانی؛ سید سهیل امیری


تأثیر صمغ زانتان و موسیلاژ دانه‌های اسفرزه و ریحان بر رفتار ویسکوالاستیک سس کچاپ

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 85-100

10.22069/ejfpp.2018.13445.1438

سمیرا شکیبا؛ مرتضی خمیری؛ سهیل امیری؛ راحیل رضایی