نویسنده = مهشید رهبری
بررسی عوامل اثرگذار بر روی کیفیت و اصالت سنجی عسل های تغذیه ای و طبیعی: اثر نوع منطقه، نوع تغذیه و زمان برداشت

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-48

10.22069/fppj.2023.21298.1755

مهشید رهبری؛ سبا بلقیسی؛ فهیمه مرادی؛ محترم جانی قربان؛ حامد حسن زاده


بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2019.13588.1440

مهشید رهبری؛ ناصر همدمی؛ حبیب الله میرزایی؛ سید مهدی جعفری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مرتضی خمیری


ویژگی های رئولوژیکی کیک اسفنجی بر پایه آرد برنج و جوانه گندم

دوره 10، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 16-32

10.22069/ejfpp.2018.9895.1297

مهران اعلمی؛ مهشید رهبری؛ عبدالستار عوض صوفیان