نویسنده = مهدی کاشانی نژاد
بررسی سینتیک خشک‌کردن قطعات هویج با‌استفاده از خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز-بسترسیال

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72

10.22069/fppj.2022.18315.1635

سارا سعیدفر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ علیرضا اسدی امیرآبادی


تاثیر افزودن آرد ارزن و صمغ زانتان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بدون گلوتن

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 57-70

10.22069/ejfpp.2021.16568.1547

سیما مهاجر خراسانی؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ هدی شهیری طبرستانی


تاثیر میدان الکتریکی پالسی بر محتوای اسید اسکوربیک در آب گوجه فرنگی

دوره 12، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 49-66

10.22069/ejfpp.2020.15714.1512

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ عباس رضایی اصل


غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز موجود در آب هویج- کیوی طی فرایند حرارتی

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 103-116

10.22069/ejfpp.2019.10758.1334

صدف کنودان؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ سارا آقاجان زاده سورکی


ارزیابی تغیرات رنگ آب نارنج طی فراوری حرارتی

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-24

10.22069/ejfpp.2017.6486.1114

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ ابراهیم اسماعیل زاده