استخراج ترکیبات زیست‌فعال و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های اتانولی و استونی برگ‌های اوجی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Extraction of bioactive compounds and determination of antioxidant activity of ethanolic and acetonic extracts of Mentha aquatique leaves