بررسی فساد کپکی در نان غنی ‌شده با پودر دانه‌های بزرک و خرفه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of mold spoilage in breads enriched with purslane and flaxseed powders