پیش‌بینی هوشمند و لحظه‌ای محتوای‌ رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند خشک کردن لایه نازک پسته

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Intelligent Real Time Prediction of Moisture Content using Artificial Neural Network in Pistachio Thin Layer Drying