بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه‌ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش‌های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of formulation novel fruity from cantaloupe puree (Jel Mc) with using from RSM and PCA Methods