مقایسه و تاثیر استفاده از رومال‌های فرموله شده به‌منظور افزایش ماندگاری نان بربری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison and effect of formulated coating improving agents for shelf-life extension of Barbari bread