بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation physicochemical, rheological and sensory properties of probiotic chocolate