بهینه سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تولید پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس با بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بود. پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) که یک ماهی کم ارزش است از طریق هیدرولیز آنزیمی، توسط آنزیم آلکالاز تهیه گردید و عوامل موثر در هیدرولیز، جهت دست یابی به بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدها توسط روش سطح پاسخ (RSM) با طرح مرکب مرکزی (CCD) بهینه سازی شدند. اثرات ترکیبی دما، زمان و فعالیت آنزیم به عنوان سه متغیر مستقل در هیدرولیز، بر قابلیت مهار رادیکال آزاد DPPH توسط معادله درجه دوم برازش گردیدند. مدل ریاضی مشخص کننده ی ناحیه ای با بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی (بیشتر از 22/58 درصد) در شرایط بحرانی منطبق با دمای 11/48 درجه سانتی گراد، زمان 27/151 دقیقه و فعالیت آنزیمی 43/64 واحد آنسون بر کیلوگرم بود. نتایج نشان می دهد که پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس می تواند قابلیت کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی و نیز استفاده های دارویی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of different factors affecting antioxidant activity of crucian carp (Carassius carassius) protein hydrolysate by response surface methodology

نویسندگان [English]

  • ALIREZA M. 1
  • Alireza Sadeghi Mahoonak 2
  • M. G. 2
  • A. T. 3
  • M. A. 2
چکیده [English]

The objective of this study was to produce fish protein hydrolysate (FPH) with the most antioxidant activity, by enzymatic hydrolysis from (Carassius carassius). The protein of crucian carp a low value fish was hydrolyzed by Alcalase 2.4L and the optimal hydrolysis parameters of strongest antioxidant capacity of peptides were obtained using response surface methodology (RSM) by the central rotatable composite design (CRCD). The combined effects of temperature, time and enzyme activity on 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging capacity of FPH were well fitted to a quadric equation with using Design expert software. The mathematical model presented a plateau region with maximum Antioxidant activity (>58.22%) at the following critical values: temperature = 48.11⁰C, time = 151.27 min and enzyme activity = 64.43 Anson unit per kilogram protein. Results indicated that crucian carp protein hydrolysate has the potential to apply as a natural antioxidant in foods ingredient and pharmaceutical applications in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Protein Hydrolysate
  • Antioxidant activity
  • Carassius carassius
  • Alcalase
  • Response Surface Methodology