بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد‌میکروبی عصاره استونی دو رقم ازگیل (Mespilus germanica L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of acetonic extract of two Medlar (Mespilus germanica L.) types