مدل سازی و بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان به کمک امواج مایکروویو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Modeling and Optimization of phenolic compound extraction from licorice root by microwave assisted method