بررسی پایداری روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه و بخش صابونی ناشونده آن طی فرآیند سرخ کردن عمیق بر حسب اندازه‌گیری تغییرات رنگ به روش پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation on the frying stability of canola oil as affected by bene kernel oil and its unsaponifiable matters fraction using colour chanes measured by the method of image processing