ارزیابی تأثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات و بهبود ویژگی های نان ترکیبی (گندم سورگوم)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of final proofing time and baking temperature on reduction of bread loss and improvement of wheat– sorghum bread quality