بررسی قابلیت زنده مانی باکتریهای آغازگر در ماست غنی شده با فلاونوئید و روغن استخراج شده از پوست پرتقال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating viability of starter bacteria in yogurt enriched with oil and flavonoid extracted from orange peel