ویژگیهای عملکردی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Functional Properties of Iranian Rice Bran Protein Concentrates