اندازه گیری و مقایسه ترکیب اسیدهای چرب عضله ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)با طبخ به روش سرخ کردن در روغن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Measurement and comparison of fatty acids composition in muscle of Cyprinus carpio with Shallow fat frying