بررسی اثرات پرتودهی با الکترون شتاب دار و نگهداری در سرمای بالای صفر بر خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت بلدرچین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of electron beam irradiation and refrigerated storage on microbial and chemical properties of quail meat