بررسی ویژگی های عملکردی سبوس حاصل از برخی واریته های برنج ایرانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Functional properties of rice bran from some Iranian rice varieties