استفاده از صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در ماست کم چرب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و ریز ساختار آن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of Basil seed gum as a fat replacer on physico-chemical, micro structural and sensory properties of low-fat set yogurt