بررسی و مقایسه روش های استخراج به کمک اولتراسونیک و سوکسله در استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) and Soxhlet Extraction of phenolic compound from licorice root